Ansökan om skolkort för buss/tåg för gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolkortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan.

Två resor per dag inom länet. Vid byte av buss/tåg måste bytet ske inom 2 timmar från resans början. 

Vem kan göra ansökan?

För att få skolkort krävs det att du studerar vid Liljaskolan. Kortet kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år. 
Vårdnadshavare eller god man gör ansökan om du är under 18 år.

Regler

För att vara berättigad till skolkort gäller följande: 
- att kortaste avståndet mellan skola och bostad är minst 6 km, även gång- och cykelvägar mäts (med bostad menas den adress där du är folkbokförd).

- att du inte ansökt om inackorderingstillägg eller kontant ersättning istället för skolkort.

Du som ändrar adress eller byter skola så att avståndet bostad - skola blir mindre än 6 km är skyldig att återlämna skolkortet. Detta gäller även vid avbrutna studier. Du blir återbetalningsskyldig om du nyttjar skolkort som du ej är berättigad till.

Skolkortet betalas av din hemkommun. Meddela därför skolan om du flyttar till annan kommun.

Frågor om e-tjänsten

Liljaskolan
liljaskolan@vannas.se
0935 145 00
liljaskolan.se

Personuppgiftsansvarig

Liljaskolans styrelse

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Minst 6 km mellan skola och bostad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa