Inkomstuppgifter för barnomsorg

LÄS MER

Inkomstuppgifter ska lämnas för vårdnadshavare men även för sammanboende som inte är vårdnadshavare. 

Barnomsorgsavgiften beräknas utifrån ditt hushålls totala inkomster. Den inkomst som ska redovisas är skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukersättning eller etableringsersättning. Bidrag som inte är skattepliktiga ska inte redovisas, det kan till exempel vara bostadsbidrag, barnbidrag och studiebidrag.
Tänk på att lämna en ny inkomstredovisning då hushållets gemensamma inkomst förändras.

Inkomstuppgifter som lämnas innan den 20:e i månaden får justerad avgift kommande faktura.

Detta är en genväg till vår barnomsorgsportal, en webbsida utanför e-tjänsteportalen.

I e-tjänsten kan du ansöka om plats, ändra grund för placering, anmäla ändrad inkomst eller önskan om byte av plats i:

  • Förskola
  • Fritidshem (även lovfritids)
  • Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Du som har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer hämta blanketter i pdf-format genom att klicka på knappen "Hämta blankett" till höger. 

Information om förskola och barnomsorg hittar ni på vår hemsida ( Förskola och barnomsorg | Vännäs kommun (vannas.se) ).

Web-adress till tjänsten: https://sjalvservice.vannas.se/barnomsorgsportal

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation