Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (32)

  Kommun och politik (12)

  Kultur och fritid (11)

  Näringsliv och arbete (8)

  Omsorg och stöd (10)

  • Anmälan om hemtjänst genom förenklad biståndsbedömning

   Här kan du ansöka om hemtjänst via förenklad biståndsbedömning.

   Här kan du ansöka om hemtjänst via förenklad biståndsbedömning.

  • Ansök om bostadsanpassning (blanketter)

   Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet.

   Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet.

  • Boka tid för budget- och skuldrådgivning

   Hos budget- och skuldrådgivningen kan du få ekonomisk rådgivning samt råd och tips på hur du kan göra en budget, du kan få hjälp att hitta lösningar på ekonomiska problem eller hjälp att söka skuldsanering.

   Hos budget- och skuldrådgivningen kan du få ekonomisk rådgivning samt råd och tips på hur du kan göra en budget, du kan få hjälp att hitta lösningar på ekonomiska problem eller hjälp att söka skuldsanering.

  • Lämna inkomstuppgift till äldreomsorgen (blankett)

   Här kan du lämna in inkomstuppgifter till äldreomsorgen. Ladda hem blanketten för utskrift.

   Här kan du lämna in inkomstuppgifter till äldreomsorgen. Ladda hem blanketten för utskrift.

  Räddningstjänst och säkerhet (5)

  Utbildning och barnomsorg (22)

  • Anmälan om föräldraledighet eller arbetslöshet

   Anmälan om föräldraledighet eller arbetslöshet som grund för barnomsorg.

   Anmälan om föräldraledighet eller arbetslöshet som grund för barnomsorg.

  • Anmälan till prövning i gymnasieskolan

   Här kan du anmäla dig till prövning i gymnasiekurser hos Liljaskolan.

   Här kan du anmäla dig till prövning i gymnasiekurser hos Liljaskolan.

  • Ansökan om skolkort för buss/tåg för gymnasiet

   Ansöka om skolkort för buss/tåg för Liljaskolans gymnasieelever.

   Ansöka om skolkort för buss/tåg för Liljaskolans gymnasieelever.

  • Ansökan till Musikskolan

   Här ansöker du till Musikskolan i Vännäs kommun.

   Här ansöker du till Musikskolan i Vännäs kommun.

  • Ansökan till NIU RIDSPORT vid Liljaskolan

   Ansökan till NIU RIDSPORT på Liljaskolan.

   Ansökan till NIU RIDSPORT på Liljaskolan.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansökan till SFI / Application to SFI

   Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Här kan du ansöka till SFI.

   Swedish for immigrants, is a course for adult immigrant who hold a permanent residence permit and wish to learn the basic knowledge in swedish language. Apply here.

   Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Här kan du ansöka till SFI.

   Swedish for immigrants, is a course for adult immigrant who hold a permanent residence permit and wish to learn the basic knowledge in swedish language. Apply here.

  • Ansökan till Yrkeshögskola

   Här kan du ansöka till Yrkeshögskola på Liljaskolan i Vännäs kommun.

   Här kan du ansöka till Yrkeshögskola på Liljaskolan i Vännäs kommun.

  • Inackorderingstillägg - ansökan folkbokförda i Vännäs kommun

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och har lång eller besvärlig resväg. 

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och har lång eller besvärlig resväg. 

  • InfoMentor

   InfoMentor är en lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet i ett verktyg.

   InfoMentor är en lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet i ett verktyg.

  • Inkomstuppgifter för barnomsorg

   Inkomstuppgifter ska lämnas för vårdnadshavare men även för sammanboende som inte är vårdnadshavare. 

   Inkomstuppgifter ska lämnas för vårdnadshavare men även för sammanboende som inte är vårdnadshavare. 

  • Intresseanmälan till LIU Ishockey vid Liljaskolan

   Intresseanmälan till LIU Ishockey på Liljaskolan. 

   Intresseanmälan till LIU Ishockey på Liljaskolan. 

  • Resetillägg gymnasiet - ansökan boende i Vännäs kommun

   Här kan vårdnadshavare eller elev över 18 år ansöka om resetillägg för skolresor.

   Här kan vårdnadshavare eller elev över 18 år ansöka om resetillägg för skolresor.

  • Skolstartstjänst för Liljaskolan

   Signering av dokument inför skolstart på Liljaskolan.

   Signering av dokument inför skolstart på Liljaskolan.

  • Sommaröppen verksamhet, förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

   Våra förskolor och fritidshem har ordinarie verksamhet under största delen av året. Under några veckor på sommaren, i år veckorna 27-31, stänger vi ordinarie verksamhet.

   Vår utgångspunkt är att barn som har plats i förskola eller fritidshem bör ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår. Denna ledighet kan med fördel läggas under den period när den ordinarie verksamheten är stängd.

   Barnomsorg vecka 27-31

   För er som har behov av barnomsorg under denna period finns möjlighet att ansöka om plats i sommaröppen verksamhet. Sommaren 2024 bedrivs den på förskolan Myran i Vännäs. Det gäller både förskola och fritidshem.

   Våra förskolor och fritidshem har ordinarie verksamhet under största delen av året. Under några veckor på sommaren, i år veckorna 27-31, stänger vi ordinarie verksamhet.

   Vår utgångspunkt är att barn som har plats i förskola eller fritidshem bör ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från gruppvistelse under ett kalenderår. Denna ledighet kan med fördel läggas under den period när den ordinarie verksamheten är stängd.

   Barnomsorg vecka 27-31

   För er som har behov av barnomsorg under denna period finns möjlighet att ansöka om plats i sommaröppen verksamhet. Sommaren 2024 bedrivs den på förskolan Myran i Vännäs. Det gäller både förskola och fritidshem.

  • Specialkost för gymnasieskolan

   Anmälan, ändring och avanmälan av specialkost till elev på Liljaskolan.

   Anmälan, ändring och avanmälan av specialkost till elev på Liljaskolan.

  • Studie- och yrkesvägledning på Liljaskolan

   Om du vill ha hjälp av studie- och yrkesvägledare kan denna tjänst guida dig hur du går vidare.

    

   Om du vill ha hjälp av studie- och yrkesvägledare kan denna tjänst guida dig hur du går vidare.