Ansöka om bygglov, rivningslov och marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bygglov, rivningslov och marklov

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta. Förbered dig genom att kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och om din fastighet omfattas av en detaljplan. Ta även fram de handlingar som du ska bifoga i din ansökan.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om man höjer eller sänker tomtmarken med mer än 0.5 meter. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Rivningslov

Vill du riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område eller om byggnaden är klassad som en kulturhistoriskt intressant byggnad krävs rivningslov

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-14000

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa