Bygglov för skyltanordning (blankett)

LÄS MER

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs det även bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Läs mer om olika typer av bygglov på vannas.se/bygglov

Frågor om e-tjänsten

Bygglovshandläggare
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se