Avtal för medlemskap i Vännäshandlarna ekonomisk förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vännäshandlarna är en medlemsburen ekonomisk förening. Medlemmarna består främst av handlare och företag verksamma inom handelsnära tjänster och service, lokala fastighetsägare och Vännäs kommun.

Denna förening är till för att alla medlemmar skall känna att de har mandat, ansvar och äger frågan kring Vännäs attraktivitet. Vi jobbar inom tre arbetsområden:

  • marknadsföring & event,
  • affärsutveckling och
  • centrumplanering.

Syftet med föreningen är att samverka för att få en attraktiv ort med god tillgång tillhandel och service. Föreningen ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och skapa ett attraktivt centrum, detta sker genom samverkan och gemensamma krafter. Lönsamma handlare, starka fastighetsägare och Vännäs kommun ska engagerat arbeta mot gemensamt satta mål. Medlemmarna ska betalamedlemsavgiften, och välkomnas att aktivt delta på möten och engagera sig i föreningens arbetsgrupper.

Föreningens arbete bygger på att tillsammans blir vi starkare! Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra. Vår ambition är att du ska kunna sälja mer till fler, både till Vännäsbor och de som reser hit, så skapas också jobbtillfällen till oss som bor här och skatteintäkter som kan användas för hela samhället.

Frågor om e-tjänsten

Näringslivsutvecklare
vannas.kommun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa