Avtal för medlemskap i Vännäshandlarna ekonomisk förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ditt företag för att bli medlem i Vännäshandlarna ekonomisk förening.

Vännäshandlarna

Vännäshandlarna är en medlemsburen ekonomisk förening. Medlemmarna består främst av handlare, verksamma inom handelsnära tjänster, fastighetsägare och Vännäs kommun.

Denna förening är till för att alla medlemmar skall känna att de har mandat, ansvar och äger frågan kring Vännäs centrumkärna och Vännäs attraktivitet. Syftet med föreningen är att samverka för att få en attraktiv ort med god tillgång till handel och service. Föreningen ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och skapa ett attraktivt centrum, detta sker genom samverkan och gemensamma krafter. Lönsamma handlare, starka fastighetsägare och Vännäs kommun ska engagerat arbeta mot gemensamt satta mål. Medlemmarna ska betala medlemsavgiften, delta aktivt på möten och engagera sig i föreningens arbetsgrupper.

Förhållandet mellan parterna regleras i övrigt i föreningens stadgar samt övrig lagstiftning.

Frågor om e-tjänsten

Näringslivsutvecklare
vannas.kommun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa