Ansökan om utvecklingsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtliga föreningar har möjlighet att söka utvecklingsbidrag hos kommunstyrelsen. Bidragsansökningar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 mars.

I ansökan ska anges:

  • Ändamålet som bidraget avser.
  • Vilken betydelse detta ändamål har för föreningens verksamhetsutveckling i stort.
  • Sökt belopp och övrig finansiering.
  • Följderna om hela det sökta beloppet inte ges.
  • På vilket sätt bidraget kan göra Vännäs kommun attraktivare.

I bedömning av ansökningarna tas hänsyn till hur ändamålet med bidraget överensstämmer med målbilden i bidrags- och uthyrningsreglementet och med kommunens strategiska mål i övrigt.

Läs mer om utvecklingsbidrag på vannas.se

Redovisning

I efterhand ska föreningen redovisa till kommunen hur bidraget har använts. Detta görs i tjänsten Redovisning av utvecklingsbidrag.

Frågor om e-tjänsten

Föreningsutvecklare
vannas.kommun@vannas.se
0935-140 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa