Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För försäljning eller servering av folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan till kommunen. Det gäller även om du ska servera folköl på ett serveringsställe. 

Om du ska också ska sälja cigaretter eller snus så ska du ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning. I den e-tjänsten kan du också anmäla försäljning av e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan - Vännäs kommun (vannas.se)

Om du ska servera starkare alkohol än folköl så behöver du ett serveringstillstånd. I den e-tjänsten kan du också anmäla servering av folköl. Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker - Vännäs kommun (vannas.se)

Villkor för försäljningen

Försäljaren är skyldig att ha kunskap om och följa lagstiftningen. Det handlar bland annat om att försäljning inte får ske till minderåriga och att marknadsföringen ska vara måttlig och inte påträngande. Till anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas där försäljaren beskriver hur arbetet ska bedrivas för att följa lagstiftningen. 

Avgift

Vännäs kommun tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan. Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser. Du betalar för 30 minuters handläggning. Aktuell timtaxa hittar du på vår hemsida Avgifter och taxor | Vännäs kommun (vannas.se). Kommunen tar även ut en årlig tillsynsavgift. 

Tillsynsbesöken görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Ledningskansliet, kommunstyrelseförvaltningen
vannas.kommun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Registrerad livsmedelsverksamhet (för folköl)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa