Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Läs mer om serveringstillstånd på kommunens webbplats: Serveringstillstand

När du lämnar information om verksamheten så väljer du även vilken typ av serveringstillstånd som du ansöker om (stadigvarande eller tillfälligt).

Avgifter och betalning

En handläggningsavgift tas ut vid en ny ansökan.
Avgiften betalas i samband med ansökan och är inte återbetalningsbar. Handläggning kommer inte påbörjas innan avgiften har inkommit. Skicka ett kvitto på din inbetalning via ett meddelande på Mina sidor.

Gällande avgifter och information om hur du betalar hittar du på kommunens webbplats: vannas.se/avgifter

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet, bland annat till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även räddningstjänsten ska uttala sig om lokalen och brandsäkerhet.​

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökan är ca 3 månader från det att ansökan är komplett. Under sommarmånaderna kan handläggningstiderna vara längre. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Handlingar som du ska bifoga

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Susanna Siljetun
susanna.siljetun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avtal för lokal och mark
  • Avtal för verksamheten
  • Betald prövningsavgift (betalas separat)
  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation
  • Planritning
  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa