Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Vännäs kommun kan föreningar få bidrag för ledarutbildning. Bidrag ges till kursavgiften med faktisk kostnad med högst 400 kronor per dag och person, maximalt tre dagar per kurs. Bidraget inkluderar kursavgift, kursmaterial, resekostnader, mat och husrum.

  • Bidrag kan sökas för medlems deltagande i kurser.
  • Bidrag ges till kursavgiften med faktisk kostnad med högst 400 kronor per dag och person, maximalt 3 dagar per kurs.
  • Bidragsberättigad utbildningsdag ska innehålla minst 5 lektionstimmar a 45 minuter.
  • Längre kurser prövas av kommunstyrelsen arbetsutskott.
  • Bidraget inkluderar kursavgift, kursmaterial, resekostnader, mat och husrum.
  • Bidrag ges inte till utbildning som får bidrag via studieorganisation, för konferensverksamhet eller workshops.
  • Föreningar med många aktiviteter prioriteras.

Frågor om e-tjänsten

Föreningsutvecklare
vannas.kommun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa