Anmälan om hygienisk verksamhet och/eller bassängbad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmälas till plan- och miljönämnden. De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel:

  • akupunktur,
  • tatuering,
  • piercing och
  • fotvård.

Det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta, startar eller förändras krävs att du i god tid (senast sex veckor innan) lämnat in en fullständig anmälan till plan- och miljönämnden enligt 38§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Nytt från 1 juli 2021 är att även verksamheter där det finns risk för annan smitta omfattas. Det innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden eller håltagningspistol.

Läs mer på vannas.se

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
Växel 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa