Specialkost - ansökan

LÄS MER

Ansökan om specialkost för barn i förskola, grundskola eller gymnasium.

Förskolan/skolan tillhandahåller specialkost efter beställning. Blanketten skrivs ut och fylls i och lämnas till ansvarig förskolepersonal/mentor vid varje hösttermins start samt om behovet av specialkost ändras under läsåret. Du kan också få en blankett från ditt barns förskola/skola.

Ansökan för barn under 18 år ska göras av dig som är förälder/målsman till barnet.

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Skrivare