Specialkost i förskolan

LÄS MER

Förskolan tillhandahåller specialkost utifrån medicinska skäl. Dessutom tillhandahålls vegetarisk kost och anpassad kost av religiösa skäl. Blanketten fylls i och lämnas till ansvarig förskolepersonal/mentor när barnet börjar i förskolan samt om behovet av specialkost ändras.

Du kan också få en blankett från ditt barns förskola.

Ansökan ska göras av dig som är förälder/målsman till barnet.

Direktlänk till denna sida https://sjalvservice.vannas.se/speckostforskola

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Skrivare