Avtal Kabel-TV i Vännäs

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni saknar Bank-id hämta blankett, skriv ut, fyll i och skicka in till nedanstående adress.

Avtalet upprättas mellan fastighetsägare och privatperson eller enskild firma/mindre företag och Vännäs Kabel-TV.

Leverantörsuppgifter: 
VKTV (Vännäs Kabel-TV)
Vännäs kommun
Vegagatan 14
911 81  Vännäs
0rg. nr. 212000-2841

För aktuellt kanalutbud, programförteckningar m.m. se www.vannas.se/tv.

Samtliga kanaler kan ses digitalt men kräver programkort och digitalbox (eller tv-modul), kostnad för det tillkommer.

Avgifter och betalningsvillkor

Angivna priser inkluderar moms.
Fakturering sker varje månad alt. var tredje månad med 30 dagars betalningsvillkor, fakturering sker dagarna innan fakturerad månad.
Uppsägningstid är 1 kalendermånad (efter bindningstidens utgång) räknat från månadsskifte efter inkommen uppsägning och görs på http://www.vannas.se/tv.

Serviceorganisation

Felanmälan gör till kundtjänst 0935-39222, begäran om kabelutsättning görs till ledningskollen.se.

Övrig förfrågning görs till kundtjänst på 0935-39222 eller skriftligt på hemsidan http://www.vannas.se/tv. Kundtjänst hanteras av telefonsvarare, lämna namn, kontaktinformation och ärende så
ringer vi upp er.

Övrig information

För aktuell information gällande taxor, underhållsavgifter, m.m. se http://www.vannas.se/tv.

Frågor om e-tjänsten

vannas.net
felanmalan@vannas.net
0935-392 22
www.vannas.se/tv

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa