Synpunkter och klagomål, Vård- och omsorgsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in synpunkter och klagomål som rör verksamheten inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa