Beställ arbetsgivarintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som arbetar eller har arbetat i Vännäs kommun kan beställa intyg.

A-kassan och Försäkringskassan brukar begära arbetsgivarintyg. Det innehåller uppgifter om hur många timmar du har arbetat varje månad, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde.

Arbetsgivarintyg kan utfärdas tidigast månaden efter begärd period (om du exempelvis begärt intyg till och med mars så kan intyg utfärdas först i slutet av april). Avslutar du din anställning så utfärdas intyget först efter påföljande månads lönekörning (om du till exempel slutar i maj så skrivs intyget i slutet av juni).

Intyget skrivs för det senaste året. Vill du ha intyg för en annan period ska du ange det i ansökan, under "Övrigt".

Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar. Om intyget avser en period som sträcker sig före november 2017 kan det ta längre tid.

Om du vill ha ett intyg för alla dina anställningar inom Vännäs kommun ska du beställa ett tjänstgöringsintyg.

Till tjänsten Beställ tjänstgöringsintyg

Frågor om e-tjänsten

HR-avdelningen
hr-support@vannas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa