Avloppsinventering - frågor inför platsbesök

LÄS MER

Tack för att du fyller i den här enkäten om ditt avlopp!

Ha gärna checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult, eller rött?” till hands när du fyller i uppgifterna. Du fick den i informationsbrevet som vi skickade till dig. Du hittar den också på webbplatsen Avloppsguiden (länken öppnas i ett nytt fönster).

Om enkäten

•    Om ni är flera fastighetsägare räcker det att en person fyller i enkäten.
•    Har du flera adresser (hus) på samma fastighet får du gärna fylla i enkäten en gång per hus. Ange då adressen på huset som svaret gäller i enkäten. 
•    Är huset obebott, anslutet till kommunalt avlopp eller saknar avlopp? Vänligen fyll i enkäten ändå.

Frågor om e-tjänsten

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa