Lämna in faroanalys av dricksvatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Därför ska ni göra en analys

Om er dricksvattenproduktion omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift är ni som producent  skyldiga att visa hur ni bedömt och åtgärdat faror som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det gör ni genom att se över faror längs hela kedjan från uppumpning av råvattnet fram till kundens tappkran. Farorna bedöms och dokumenteras i det som kallas för faroanalys.

Det ska analysen användas till

Dokumentet kommer att ligga till grund för hur era undersökningar av vattnets kvalitet ska se ut. När faroanalysen fastställts återkommer kontrollmyndigheten hos Vännäs kommun till er med information om undersökningsprogram.  

Läs mer om regler och faroanalys av dricksvatten här. Broschyren är riktad till kommersiella och offentliga verksamheter, men samma regler gäller för dig som ska fylla i denna faroanalys.

Läs mer om dricksvatten och olika begrepp här. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden, Vännäs kommun
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa