Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (servisanmälan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet. Efter godkänd anmälan kommer Vännäs kommun att öppna vattenventilen i gatan samt installera vattenmätare.

Observera att enbart vår personal eller entreprenör efter godkännande från Vännäs kommun får hantera ventilen i gatan.

Avgifter  och taxor

Information om gällande VA-taxa hittar du på vår webbplats vannas.se.

Till informationen

Allmänna bestämmelser

I och med signering av detta dokument är du införstådd med de allmänna bestämmelserna för användandet av Vännäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar (ABVA).

Läs mer om de allmänna bestämmelserna på vannas.se

Frågor om e-tjänsten

Infrastrukturavdelningen
soporochvatten@vannas.se
Växel 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa