Förslag till utbyggnad av vägbelysning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du skicka in förslag på vägsträckor för utbyggnad av vägbelysning. 

Utbyggnad av vägbelysning sker under förutsättning att det finns budgeterade pengar för det. 

Syftet med kommunal vägbelysning är i första hand att förbättra säkerheten längs med vägarna. I andra hand syftar kommunal vägbelysning till att stärka trygghet och trivsel samt bidra till tillväxt och utveckling i kommunen. 

Utifrån inkomna tips samt egen kännedom om kommunens vägar gör kommunstyrelseförvaltningen en bedömning av vilka vägsträckor som ska prioriteras. I första hand ska prioriteringen göras efter var det vistas flest oskyddade trafikanter i närheten av vägen, i andra hand efter var det vistas flest barn och ungdomar. 

Frågor om e-tjänsten

Christer Nygren
christer.nygren@vannas.se
0935-14 000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa