Ansöka om tillstånd till hantering brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om följande

  • Ansöka om nytt tillstånd
  • Ansöka om innehavarskifte
  • Anmäla föreståndare för befintligt tillstånd
  • Ansöka om förlängning av gällande tillstånd

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Regelverket är därför mycket omfattande. Du behöver tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor (med några få undantag). I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd gällande brandfarliga varor.

Så fungerar e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten med BankID och börja fylla i uppgifterna. Du kan när som helst spara ditt ärende och fortsätta fylla i det vid ett senare tillfälle. Logga in på nytt om du vill återuppta en sparad ansökan. Sparade ärenden finns i funktionen Mina sidor.

Räddningstjänsten ansvarar för tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv varor. Kontakta oss på tel: 0935-141 40, om du har frågor om ansökan eller behöver råd och information gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

Vad menas med brandfarlig vara och explosiva ämnen?

Med brandfarlig vara menar vi brandfarliga gaser eller vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menar vi explosiva ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För att hantera brandfarlig eller explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Läs mer på msb.se i handboken - Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa