Anmälan om nytt abonnemang och ägarbyte för renhållning och VA

LÄS MER

När du bygger ett nytt hus eller säljer ditt hus/fritidshus måste du anmäla det till Renhållningsavdelningen. Om du inte anmäler att du har sålt ditt hus kommer räkningarna att fortsätta komma till dig som är den tidigare ägaren. Anmälan ska du alltid göra via blankett. Vi arbetar även på att ta fram en e-tjänst för anmälan.

Frågor om e-tjänsten

Renhållningsavdelningen
soporochvatten@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se