Anmälan om nytt abonnemang och ägarbyte för renhållning och VA

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du bygger ett nytt hus eller säljer ditt hus måste du anmäla det till Renhållningsavdelningen. Om du inte anmäler att du har sålt ditt hus kommer räkningarna att fortsätta komma till dig som är den tidigare ägaren. 

Innan du kan ansöka om VA-abonnemang

Innan du kan anmäla ett abonnemang för Vatten och avlopp måste du  vara ansluten till det kommunala VA-nätet. Om du inte är det måste du skicka in en ansökan om anslutning till detta.

Frågor om e-tjänsten

Renhållningsavdelningen
soporochvatten@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa