Ansök om bostadsanpassning (blanketter)

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. I detta ingår: att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till den bostad du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normalt underhåll av bostaden eller bidrag till lösa inventarier.

Bidraget är inte inkomstprövat. Din inkomst har alltså ingen betydelse för om du ska få bidrag. Däremot lämnar vi bara bidrag till rimliga kostnader.

I bostaden kan du få bidrag för att till exempel:

  • Ta bort trösklar
  • Bredda dörröppningar
  • Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
  • Göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk. Det vill säga att ta bort underskåp så att du kan sitta när du lagar mat eller diskar.
  • Förstärka den fasta belysningen


I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel:

  • Ramper
  • Räcken och handledare

Så här söker du

Ta kontakt med Bostadsanpassningen redan när du börjar planera att anpassa din bostad. Då får du information om vilka möjligheter du har att få bidrag.

Ansökningsblankett och fullmakt

Du ansöker om bidrag genom att skriva ut och fylla i vår ansökningsblankett. Du kan även höra av dig till Bostadsanpassningen så skickar vi hem en blankett till dig.

Om du vill kan du även fylla i och skicka i en fullmakt. Fullmakten ger Vännäs kommun rätt att: infordra och anta offerter, beställa entreprenad samt betala entreprenören med det bidrag som sökanden beviljas med anledning av ansökan. Detta är frivilligt.

Intyg

Förutom blanketten måste du bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Vi ser gärna att du skickar med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel en skiss och om möjligt en offert så att vi snabbare kan räkna ut hur stort bidrag vi kan ge dig.

För att vi ska kunna hantera ansökan måste vi registrera dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204.

Skicka blanketten och intyget till:
Vännäs kommun
Bostadsanpassningen
911 81 Vännäs

Frågor om e-tjänsten

Bostadsanpassningen
vannas.kommun@vannas.se
0935-142 54 eller 0935-142 33

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se