Anmälan till prövning i gymnasieskolan

LÄS MER

Sista dag att söka till särskild prövning under vårterminen 2024 är 9 februari.

Vårterminens datum för första prov är fredag 15 mars kl 12-16.

Att göra en prövning

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos Liljaskolan. För att göra en prövning krävs det att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs och gör ett inledande prov.

Om det inledande provet blir godkänt kommer du sedan att få komplettera prövningen med ytterligare delprov. Både muntliga och skriftliga prov kan förekomma.

Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.  Anmälan om prövning och kvitto på betald prövningsavgift ska vara Liljaskolan tillhanda två veckor innan prövningstillfället.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs (gäller ej gymnasieelever inskrivna på Liljaskolan). Betalning sker i Liljaskolans reception där du får ett kvitto som skall visas upp vid prövningstillfället. Betald prövningsavgift återbetalas inte. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till ett senare tillfälle. Du får i så fall betala på nytt. Om du p.g.a. sjukdom inte kan närvara vid prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska flyttas fram till nästa tillfälle.

Frågor om e-tjänsten

Liljaskolan
liljaskolan@vannas.se
0935 145 00

Personuppgiftsansvarig

Liljaskolans styrelse

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa