Inackorderingstillägg - ansökan folkbokförda i Vännäs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, studerande vid kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildning kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och hemmet.

Du som är elev vid folkhögskola, fristående skola och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Vem har rätt till inackorderingstillägg? 

För att du som elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:

  • Du är folkbokförd i Vännäs kommun
  • Inackorderingstillägg utgår t o m vårterminen det år du fyller 20 år
  • Du är heltidsstuderande
  • Du har minst 40 km mellan bostad och skola eller vid kortare avstånd har du en restid (inkl gång- och väntetid) som är minst 2 tim/dag i förhållande till skolans ramschema.


Inackorderingstillägg för inackordering på hemorten kan beviljas:

  • om dina föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året och du bor kvar i Sverige.


Inackorderingstillägg utgår för år 2022 med följande belopp: 

Reseavstånd Belopp/månad
0-124 km 1 610 kr
125 - 599 km 2 010 kr
600km eller mer 2 310 kr
 
Inackorderingstillägg utbetalas under perioden september t o m maj (nio månader)

 

Ändrade förhållanden 

Du som sökande är skyldig att anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget till barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun. Kommunen kan kräva tillbaka ersättning om du anger felaktiga uppgifter.


OBS! 

Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor eller gymnasiebusskort kan normalt inte utgå samtidigt. Därför kan du som får inackorderingstillägg inte få ersättning för dagliga resor/busskort.
 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du är folkbokförd i Vännäs kommun
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa