Ansökan om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunen.  Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med. Utgångspunkten för bedömningen är alltid allmänna kommunikationer.  

En ansökan om riksfärdtjänst måste göras inför varje enskild resa i regel minst 14 dagar innan resan ska genomföras. Inför jul och nyår kan handläggningstiden kan vara längre. 

Ansökan kan göras av personen den avser, vårdnadshavare, företrädare eller anhörig. Personen som ansöker måste vara folkbokförd i Vännäs kommun.

Boendepersonal kan inte göra en ansökan åt en brukare digitalt men kan istället ringa kommunens färdtjänsthandläggare.

Ett intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är inte obligatoriskt för att skicka in ansökan.
Intyg är du själv ansvarig för att införskaffa.

 

 

Handläggning, bedömning och beslut

Den totala tiden för att ansöka och få ett beslut om riksfärdtjänst varierar. Ansökan måste vara inskickad i god tid innan resan ska äga rum, dock senast två veckor innan planerad resa för att möjliggöra handläggning. Om din ansökan gäller omprövning av befintligt beslut och den inkommer för sent (mindre än 30 dagar innan nuvarande tillstånd går ut) kan handläggningstiden bli längre.

När din ansökan inkommit påbörjar handläggaren en utredning och prövar din rätt till tillstånd enligt lagen om riksfärdtjänst (1997:735).

Läs mer om handläggningen på vannas.se/riksfardtjanst

 

Du som inte vill eller kan ansöka via e-tjänst

Kontakta biståndshandläggare via växeln eller via e-post till Vård- och omsorgsnämnden.

 

Boka resa

När du fått ett beviljat beslut behöver du själv ta kontakt med det färdtjänstföretag som kommunen har avtal med. Från den 1 april 2021 är det Riksfärdtjänsten Sverige AB.

Läs mer på kommunens webbplats här (länken öppnas i en ny flik)

Frågor om e-tjänsten

Biståndshanläggare
vard.omsorgsnamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den som fyller i ansökan måste vara myndig
  • Den som ansökan avser måste vara folkbokförd i Vännäs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa