Ansökan om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunen.  Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med. Utgångspunkten för bedömningen är alltid allmänna kommunikationer.  

En ansökan om riksfärdtjänst måste göras inför varje enskild resa i regel minst 14 dagar innan resan ska genomföras. Inför jul och nyår kan handläggningstiden kan vara längre. 

Ansökan kan göras av personen den avser, vårdnadshavare, företrädare eller anhörig. Personen som ansöker måste vara folkbokförd i Vännäs kommun.

Boendepersonal kan inte göra en ansökan åt en brukare digitalt men kan istället ringa kommunens färdtjänsthandläggare.

Ett intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är inte obligatoriskt för att skicka in ansökan.
Intyg är du själv ansvarig för att införskaffa.

Du som inte vill eller kan ansöka via e-tjänst

Kontakta vår färdtjänsthandläggare via växeln eller via e-post till Vård- och omsorgsnämnden.

Boka resa

När du fått ett beviljat beslut behöver du själv ta kontakt med Cabonline Region norr AB och boka din resa med dem. Du hittar dem på www.cabonline.com. Du kan även ringa ör nya bokningar och ärenden som gäller en pågående resa, telefonnummer: 08-744 95 60.

Frågor om e-tjänsten

Färdtjänsthandläggare
vard.omsorgsnamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den som fyller i ansökan måste vara myndig
  • Den som ansökan avser måste vara folkbokförd i Vännäs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa