Ansökan om ersättning vid APL för gymnasiet

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som elev på Liljaskolan ansöka om den ersättning som du kommit överens med din APL-samordnare om.

Vilka regler gäller?

När du har APL och inte kan äta lunch i skolmatsalen har du rätt att få ersättning med 35:-/dag.  Kan du äta i skolmatsalen även när du har APL, ska du göra det och då utgår ingen ersättning.

Reseersättning kan du få för resor mellan bostad och av skolan anvisad APL-plats om kollektivtrafik saknas eller inte är i drift de tider som APL sker. För att få ersättning krävs också att avståndet, enkel väg, är längre än 5km. Om du kan åka kollektivt till och från APL-platsen ska du göra det. Skolan ordnar då i förväg med biljetter under den aktuella perioden.

Ersättningen är 25kr/mil för resa med bil och 4,50kr/mil för resa med moped.

Har du själv valt annan APL-plats än av skolan anvisad utgår ingen ersättning för resor.

Frågor om e-tjänsten

Liljaskolan
liljaskolan@vannas.se
0935 14500

Personuppgiftsansvarig

Liljaskolans styrelse

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa