Registrering av medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Här kan du registrera och lämna information om medelstor förbränningsanläggning!

Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18§ förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Om kommunens handläggning
Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar uppgifter förlänger handläggningstiden.

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa