Lämna klagomål angående olägenhet för människors hälsa eller miljön

LÄS MER

Miljö- och byggavdelningen handlägger klagomål för att undanröja olägenheter för människors hälsa eller miljön. Exempel på olägenheter kan bland annat vara mögel i badrum, buller från fläktar och restauranger, bristande ventilation, rök från vedeldning eller liknande bostadshygienfrågor.

Innan du lämnar klagomål

Innan du kontaktar miljö- och byggavdelningen bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Observera att den verksamhet eller person som angetts som störande kommer att få del av uppgifterna som lämnats i ärendet.

Om du vill vara anonym kan ditt klagomål komma att nedprioriteras, undantag finns dock. Detsamma gäller om den person, fastighetsägare eller annan ansvarig som orsakar störningen inte kontaktas först.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
Växel 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Fråga om inloggning

  • Om du vill vara anonym kan ditt klagomål komma att nedprioriteras, undantag finns dock. Detsamma gäller om den person, fastighetsägare eller annan ansvarig som orsakar störningen inte blir kontaktad först.
     
  • Om du loggar in så kan tjänsten fylla i frågor med uppgifter automatiskt, sådant som systemet hämtar från t.ex. skatteverket.
     
  • Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.
Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa