Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (blankett)

LÄS MER

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Mer information

Läs mer om kommunens regler och handläggaravgifter på vannas.se/avgifter

Frågor om e-tjänsten

Kansliet, tobakshandläggare
vannas.kommun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se