Anmälan om upphörande av tobakstillstånd eller serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

 

Frågor om e-tjänsten

Kansliet, tobaks/alkoholhandläggare
vannas.kommun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Firmatecknare eller fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa