Ansökan om förlorad arbetsinkomst och förrättningsarvode

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan söka ersättning för möten som ligger högst 6 månader bakåt i tiden. För äldre möten betalas ingen ersättning. 

Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda kan ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av närvaro vid politiska sammanträden. 

Om Vännäs kommun är din arbetsgivare räcker det att du noterar vilka möten ansökan gäller och hur mycket pengar som ska betalas ut. För övriga finns det flera sätt att ansöka om förlorad arbetsinkomst.

  • Du kan ladda ner blanketten här till höger, fylla i den och sedan skicka in den genom e-tjänsten.
  • Du kan ladda upp en lönespecifikation där den förlorade arbetsinkomsten anges.
  • Du kan fylla i dina uppgifter direkt i e-tjänsten och få den signerad digitalt av din arbetsgivare. 

Förrättningsarvode

Förrättningsarvode kan du få när du deltar i politiska uppdrag för kommunens räkning. Observera att du inte ska söka ersättning här för deltagande i sammanträden med kommunens egna fullmäktige, nämnder och styrelser utan det ansvarar din sekreterare för. Du kan till exempel söka förrättningsarvode när du deltagit i möte med en projektgrupp eller extern styrelse för kommunens räkning. När du söker förrättningsarvode kan du också söka ersättning för rese- och logikostnader. 

För mer information om förrättningsarvode se arvodesreglementet. Du kan ladda ner det med knappen "hämta blanketter" till höger 

 

Frågor om e-tjänsten

Ledningskansliet
vannas.kommun@vannas.se
Växel 0935-140 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa