Uppsägning av plats i Musikskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägning av plats

Om en elev inte längre vill studera på Musikskolan ska vårdnadshavare meddela detta till Musikskolan.

Uppsägning av plats görs innan terminsstarten. Om uppsägning sker senare än tre veckor efter terminsstarten utgår full avgift för terminen.

 


Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Webadress till tjänsten: https://sjalvservice.vannas.se/uppsagningmusikskola

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa