Anmälan om ändring av tobakstillstånd, serveringstillstånd eller försäljning av e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl

LÄS MER

Om du har serveringstillstånd eller tobakstillstånd och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Om du har anmält försäljning eller servering av folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter så ska du anmäla om egenkontrollsprogrammet ändrats. 

Frågor om e-tjänsten

Kansliet, tobaks/ alkolholhandläggare
vannas.kommun@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan du få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa