Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (blankett)

LÄS MER

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl och om du har ett kontinuerligt tillsynsbehov. Du kan inte få tillstånd som både förare och passagerare.

Ansökan     

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd.

Nedan finns en länk till blanketten som används vid ansökan. Formuläret kan behövas kompletteras med läkarintyg, id-foto och underskrift. Detta för att en korrekt bedömning ska kunna göras av ansökan och för att tillståndet ska kunna tryckas. Beslutande myndighet i Vännäs kommun är plan- och miljönämnden, som också är trafiknämnd i kommunen. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Handläggningstiden för parkeringstillstånd är cirka sex veckor.

Läs mer på: vannas.se/parkeringstillstand

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se