Studie- och yrkesvägledning på Liljaskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har frågor kring din pågående eller kommande utbildning, karriär eller arbetsmarknad kan du boka tid hos studie- och yrkesvägledare för att få vägledning. I e-tjänsten får du besvara ett fåtal frågor som hjälper dig att gå vidare med bokning eller om du måste vända dig till någon annan angående din fråga.

Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med:

  • vägledningssamtal
  • information om olika yrken och utbildningsvägar
  • upprätta en individuell studieplan
  • planera studierna mot en gymnasieexamen eller slutbetyg

Kontaktuppgifter:

https://liljaskolan.se

Frågor om e-tjänsten

Liljaskolan
liljaskolan@vannas.se
0935-145 00

Personuppgiftsansvarig

Liljaskolans styrelse

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Vännäs kommun
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa