Resetillägg gymnasiet - ansökan boende i Vännäs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare eller elev över 18 år ansöka om resetillägg för skolresor.  

Du kan ansöka om resetillägg:

  • om du är folkbokförd i Vännäs kommun.
  • du är elev i kommunal gymnasieskola.
  • den kurs du går omfattar minst åtta veckor.
  • när avståndet mellan bostaden och skolan är mer än sex km.
  • du är högst 20 år (resetillägget betalas t.o.m. vårterminen det år du fyller tjugo år).
  • du inte kan nyttja kollektivtrafik eller har ett gångavstånd på minst tre kilometer mellan bostad och närmaste hållplats. I det senare fallet kan du få både skolkort och resetillägg.

Notera att resetillägg kan inte sökas när eleven får inackorderingsbidrag.

Ansökan kan endast göras för innevarande läsår.

Webadress till tjänsten: https://sjalvservice.vannas.se/resetillagg

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa