Ansökan om grävtillstånd i allmän mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla åtgärder som görs i mark som står under kommunens förvaltning har kommunen som markägare och väghållare ett ansvar att bevaka.

Det kan vara allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som finns i kommunens detaljplaner. 

För att få gräva i kommunens mark krävs ett grävtillstånd. Detta söker du via denna E-tjänst och ärendet skickas då till Infrastrukturavdelningen. Ärendet behandlas i samråd med den sökande.

Ansökan om grävtillstånd ska göras för varje enskilt markområde.

Rätt att lägga ledningar görs genom ett juridiskt avtal exempelvis markavtal, ledningsrätt, servitut eller nyttjanderättsavtal.

Ansökningstid

Ansökan behöver vara hos kommunen 3 veckor innan påbörjad grävning. Under semesterperioden kan handläggningstiden vara upp till 6 veckor.

Frågor om e-tjänsten

Infrastrukturavdelningen
gataochpark@vannas.se
0935-140 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa