Lämna inkomstuppgift till äldreomsorgen (blankett)

LÄS MER

Här kan du ladda hem blanketten för att lämna inkomstuppgifter till äldreomsorgen.

Blanketten för föregående års inkomstuppgifter behöver vara Vännäs kommun tillhanda senast den 25 februari.

Skicka din blankett till:

Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
S Drottninggatan 2
911 81 Vännäs

Frågor om e-tjänsten

Evelina Lundgren
evelina.lundgren@vannas.se
Växel 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se