Anmälan om färdigställande (blankett)

LÄS MER

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Vilket underlag som krävs för beslut om slutbesked i just ditt ärende framgår i beslutet om startbesked.

Läs mer om slutbesked/färdigställande på vannas.se

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se