Bredbandsanslutning till Vännäs stadsnät för villa, radhus och enskilt företag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta avtal gäller för bredbandsanslutning till stadsnät i Vännäs av privatperson och enskilt företag för enskilt bruk. 

Avtalet upprättas mellan kund och leverantör.

Leverantörsuppgifter: 
Vannas.net 
Vännäs kommun
Vegagatan 14
911 81  Vännäs
0rg. nr. 212000-2841

Nyanslutningsavgift - Villa, där anslutning kan erbjudas 12 500 kr inkl. moms. 
Nätavgift 200 kr/mån inkl. moms privatperson.
Nätavgift 200 kr/mån exkl. moms för enskilt företag.
Grävning & återställning på egen tomt utförs av kund.
Allmänna villkor och mer info finns på http://www.vannas.net (utanför tätort kan kostnad tillkomma pga. långt avstånd till närmaste anslutningspunkt, kontakta kundtjänst för att få veta mer).

Avtalad specifikation
För anslutna till vannas.net är porthastigheten upp till 1000 Mbit/s.

Tjänster av olika slag tex. Internet, e-post, telefoni beställs från de tjänsteleverantörer som finns i Vannas.net, se http://www.vannas.net för mer information.
Se även ”Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige - Privatperson” alt. ”Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige – Företag”.
För fastighetsägare gäller även ”Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning till stadsnät i Sverige”.
Saknas någon av dessa bilagor finns de att ladda ner från http://www.vannas.net eller kontakta kundtjänst för att få de skickade till er.

Se även ”Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige”.
För fastighetsägare gäller även ”Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning till stadsnät i Sverige”. 
Saknas någon av dessa bilagor finns de att ladda ner från http://www.vannas.net eller kontakta kundtjänst för att få de skickade till er.

Avgifter och betalningsvillkor
Angivna priser anges ovan om de inkluderar moms eller inte.
Anslutningsavgifter för företag, flerfamiljshus och boende utom tätort, kontakta Vannas.net för priser och mer information.
Fakturering sker varje månad med 30 dagars betalningsvillkor, fakturering sker dagarna innan fakturerad månad. För övriga betalningsvillkor se allmänna avtalsvillkor enligt ovan.
Uppsägningstid är 1 kalendermånad räknat från månadsskifte efter inkommen uppsägning och görs på http://www.vannas.net.

Serviceorganisation
Felanmälan skall göras till tjänsteleverantör
, begäran om kabelutsättning görs till ledningskollen.se.
Övrig förfrågning görs till kundtjänst på 0935-39222 eller skriftligt på hemsidan http://www.vannas.net. Kundtjänst hanteras av telefonsvarare, lämna namn, kontaktinformation och ärende så
ringer vi upp er.

Servicefönster och tillgänglighet
Erbjuden tillgänglighet är 99% vardagar 08.00-18.00.

Servicefönster ska förläggas på helgfria vardagar 05.00-09.00 och begränsas till en gång per månad för att inte avräknas tillgängligheten. Felsökning sker så snart som möjligt arbetsdagar 08:00-18:00. För information om planerade avbrott se http://www.vannas.net.

Övrig information
För aktuell information gällande taxor, underhållsavgifter, m.m. se http://www.vannas.net.

Leveranstid
Överstiger leveranstiden 24 månader har du som kund rätt att avbryta utan kostnad, gäller dock ej om det är du som kund som orsakat förseningen.

Frågor om e-tjänsten

Vannas.net
felanmalan@vannas.net
0935-392 22

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa