Egen rengöring/sotning av förbränningsanläggning (blankett)

LÄS MER

Egen sotning

Kommunen får ge tillstånd till fastighetsägare att rensa/sota sin egen anläggning om arbetet kan genomföras på betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Detta innebär att kommunen bara får tillåta fastighetsägaren att sota själv om den enskilde fastighetsägaren kan visa att det görs på ett betryggande sätt.

Det finns dock inget som säger att din ansökan om egensotning blir godkänd även om den kan göras på ett betryggande sätt. Om kommunen avslår en ansökan kan beslutet överklagas till länsstyrelsen.

Intyg

En fastighetsägare som vill utföra sotning själv måste styrka och intyga att hen kan arbeta på tak och har tillräcklig kunskap för att utföra rensningen på ett godtagbart sätt. Det är kommunen som bestämmer hur detta ska ske.

Till ansökan bifogas kopia av senaste brandskyddsprotokollet från skorstensfejarmästaren.

Prövning

I Vännäs kommun är det räddningschefen som prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för att få rensa själv. Fastighetsägaren som utför rensningen ska dokumentera när rensning har skett. Dokumentation kontrolleras sedan i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se