Ansöka om plats eller ändra taxa i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om plats, ändra grund för placering, anmäla ändrad inkomst eller önskan om byte av plats i:

  • Förskola
  • Fritidshem (även lovfritids)
  • Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Du som har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer hämta blanketter i pdf-format genom att klicka på knappen "Hämta blanketter" till höger. 

Ansökan förskola
Du kan ansöka om förskoleplats för ditt barn om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller aktivt söker arbete.

Val av förskola
Det finns ingen garanti för att önskemålet uppfylls men kommunen strävar efter att alla ska få den placering de önskar.

Ansökan fritidshem
Du kan ansöka om fritidshem för ditt barn om du arbetar eller studerar.

Detta är en genväg till vår barnomsorgsportal, en webbsida utanför e-tjänsteportalen.

Information om förskola och barnomsorg hittar ni på vår hemsida ( Förskola och barnomsorg | Vännäs kommun (vannas.se) ).

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Web-adress till tjänsten: https://sjalvservice.vannas.se/barnomsorgsportal

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation