Ansöka om plats eller ändra taxa i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om plats, ändra taxa eller byte av plats i:

  • Förskola
  • Fritidshem (även lovfritids)
  • Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Web-adress till tjänsten: https://sjalvservice.vannas.se/barnomsorgsansokan

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa