Dataskydd

Vännäs kommun behandlar en mängd olika personuppgifter (data) för att kunna leverera kommunala tjänster till de medborgare och brukare som nyttjar dem. Till exempel hanterar kommunen uppgifter på personer inskrivna i omsorgen eller skolan.

De uppgifter som du lämnar i blanketter och e-tjänster registreras av kommunen som sparar dem i olika system beroende på vilket ärende du skickar in. Detta är för att Vännäs kommun (eller någon av våra leverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller mot den som tjänsten berör. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten.

 

Frågor, synpunkter och mer information

Om du är missnöjd med hur Vännäs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud om du har frågor eller synpunkter. Läs mer om hur Vännäs kommun hanterar din personuppgifter på vannas.se/gdpr.

 

För mer information om dataskydd, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats på www.imy.se.