Överförmyndarverksamhet Umeåregionen

LÄS MER

Överförmyndarenheten

Umeåregionen har ett gemensamt överförmyndarkontor för överförmyndarna i Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Umeå kommuner. Kontoret finns i Umeå och Örnsköldsvik. Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för överförmyndare.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhetsområde.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att:

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare.

Om e-tjänsterna

Klicka på knappen "till e-tjänsterna" för att komma direkt till listan av e-tjänster kopplade till Överförmyndarverksamheten.

Kontakt och mer information:

På umea.se hittar du information om Överförmyndarenheten. Gå direkt till informationen via länken: www.umea.se (länk till överförmyndarenheten)

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten i Umeå
overformyndarnamnden@umea.se
090-16 61 00 (kundtjänst)