Lämna brandskyddsredogörelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten. Redogörelsen används bland annat vid räddningstjänstens tillsynsplanering.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in redogörelsen. För att kunna göra det måste verksamheterna som finns i byggnaden rapportera till ägaren.

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa