Ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Här kan du ladda hem en blankett för ansökan om färdtjänst. Inom kort kommer vi även att lansera en e-tjänst för ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Ansökningsblanketten skickas till:
Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Södra Drottninggatan 2
911 32, Vännäs

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken för den som på grund av funktionshinder som inte endast är tillfälligt har väsentliga svårigheter att förflytta sig och/eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Vem kan få färdtjänst? Den sökande ska vara folkbokförd i Vännäs kommun och ha ett funktionshinder som beräknas vara i minst tre månader. Det är funktionshindrets omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst.

Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Ledsagare

Den som behöver hjälp under resan i fordonet kan beviljas ledsagare. Behov av hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan. Ledsagare beviljas inte för hjälp på resmålet. Läkarintyg Om färdtjänstutredningen behöver kompletteras med läkarintyg ber din handläggare dig att kontakta vården. Det är den sökande som har ansvar att ordna och eventuellt betala för ett läkarintyg.

Sjukresor

Sjukresa är resor till och från vården vilket inte ingår i färdtjänsten utan bekostas av landstinget. Kontakta din vårdgivare för behov av sjukresa.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Dataskyddsförordningen. Personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransporter kommer att behandlas enligt ovanstående lagstiftningar i personregister hos beställningscentral och transportföretag.

Frågor om e-tjänsten

Britt Myrén, färdtjänsthandläggare
britt.myren@vannas.se
0935-145 77 (mån-tors 08:45-09:30)

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se