Anmäla installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan om installation av värmepump för bergvärme, ytjord och sjövärme. Handläggningstiden är upp till 6 veckor. Du kan läsa mer information om installation av värmepump på vår webbplats.

Till informationen

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

Alternativ 1 

  • Installatören fyller i ärendet och anger uppgifter till den sökande. En länk för att signera ärendet med BankID skickas automatiskt till den sökande. När den sökande har signerat skickas ärendet in till kommunen.

Alternativ 2 

  • Sökande anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. Det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

Blankett för grannmedgivande/yttrande från granne

Alla närboende grannar som kan beröras av borrning för bergvärme ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap. 4§ miljöbalken. Klicka på "Hämta blankett" för att ladda ner blankett för grannmedgivande.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
Växel 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsägaren måste ha e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa