Ansökan om försörjningsstöd (blankett)

LÄS MER

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bidrag som man kan få om man har behov av det, alltså ett behovsprövat bidrag. Försörjningsstöd betalas ut av kommunens socialtjänst.

För att kunna få försörjningsstöd måste du vistas i Vännäs kommun och sakna möjlighet att själv klara din försörjning. Du måste först göra allt du kan för att klara din försörjning själv. Det innebär till exempel att du aktivt söker arbete och att du söker andra bidrag som du har rätt till.

Klicka på knappen "hämta blankett" för att ladda hem en blankett för ansökan om försörjningsstöd.  Du kan göra en utskrift av blanketten och  sedan lämna in i receptionen på Socialtjänsten, eller skicka per post till:

Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
911 81 Vännäs

Läs mer om försörjningsstöd på www.vannas.se/forsorjningsstod

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende.

Ansökan om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd gör du hos Pensionsmyndigheten. När du ansöker om det ena så prövar myndigheten automatiskt om du har rätt till det andra. Till exempel: När du ansöker om bostadstillägg prövar de alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Läs mer på: pensionsmyndigheten.se (länk till informationen, öppnas i en ny flik)

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se