Anmälan om värmepump (blanketter)

LÄS MER

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste en sådan värmepump anmälas till plan- och miljönämnden.

Ännu finns ingen digital tjänst för anmälan. Under tiden har du möjlighet att använda blanketterna nedan (de öppnas som PDF-filer). Du som vill ha blanketterna skickade till dig kan kontakta miljö- och byggavdelningen.

Blanketter för anmälan

Läs mer på: https://vannas.se/varmepump

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se